Odpowiedzialność

Blog prezentuje osobiste poglądy autora. Niniejszym autor oświadcza, że nie są one rekomendacjami inwestycyjnymi w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie odpowiada za ew. szkody wynikłe ze stosowania zamieszczonych na tym blogu opinii.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.